Tin mới: hahaha
[13-05 12:19 AM] Hhuynh : Thân chào tân thành viên diễn đàn: TutiTu
[16-04 07:33 AM] Buile: Xin được chào đón tân thành viên diễn đàn pghhhn: huykhang6868
[18-01 11:55 PM] Tamtran : Xin được chào đón tân thành viên:ngoduyencusi
BQT Chào Tamtran gay nhé !
[18-01 11:54 PM] Tamtran : Chào mừng tân thành viên clsvnuyen
BQT Chào Ngoctruc xinh gái nhé !
[18-01 11:50 PM] Ngoctruc: Chào mừng tân thành viên Châu Nhân
[18-01 11:49 PM] Ngoctruc: Xin được chào đón tân thành viên:ngoduyencusi
BQT Chào Buile gay nhé !
[18-01 11:48 PM] Buile: Xin chào đón tân thành viên: xinthuongnhoniemphat
BQT Chào TTT đẹp chai nhé !
[18-01 11:46 PM] TTT: Chào mừng tân thành viên diễn đàn pghhhn: achautai
[16-01 10:57 PM] nguyenanhhai: %5bcolor%3d%23111111%5d%5bsize%3d4%5dTh%c3%b4ng tin c%e1%ba%a7n thi%e1%ba%bft%2c thank you. N%e1%ba%bfu b%e1%ba%a1n c%c3%b3 nhu c%e1%ba%a7u %22%5burl%3dhttp%3a%2f%2flambanghieu.org%5d%5bcolor%3d%230066cc%5dl%c3%a0m b%e1%ba%a3ng hi%e1%bb%87u%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d%22 th%c3%ac h%c3%a3y li%c3%aan h%e1%bb%87 ngay v%e1%bb%9bi %5burl%3dhttp%3a%2f%2ftamnhinviet.org%5d%5bcolor%3d%230066cc%5dT%e1%ba%a7m Nh%c3%acn Vi%e1%bb%87t%5b%2fcolor%5d%5b%2furl%5d nha. 0989 366 487 (Hotline 24%2f24)%5b%2fsize%5d%5b%2fcolor%5d
BQT Chào Hhuynh gay nhé !
[13-01 11:58 PM] Hhuynh : Chào Mừng tân thành viên: clcsvnuyen
BQT Chào Hhuynh xinh gái nhé !
[31-12 07:10 AM] Hhuynh : Chào mừng tân thành viên Châu Nhân
[16-12 02:42 AM] Ngoctruc: Xin được chào đón tân thành viên:ngoduyencusi
BQT Chào Tamtran xinh gái nhé !
[16-12 02:40 AM] Tamtran : Chào mừng tân thành viên diễn đàn pghhhn: achautai
BQT Chào Buile les nhé !
[16-12 02:39 AM] Buile: Xin chào đón tân thành viên: xinthuongnhoniemphat
[16-12 02:36 AM] Buile: Rất hân hoa chào đón tân thành viên diễn đàn pghh.hn:Quangvinh
BQT Chào Buile xinh gái nhé !
[16-12 02:34 AM] Buile: Xin chào đón tân thành viên: xinthuongnhoniemphat
Bot hướng dẫn:
+Thỉnh thầy:thầy (từ hỏi...) ==>VD: thầy có vợ chưa?
+Bói bài tây:thầy bói==>VD:thầy bói cho con 1 bài nào?
+Check Yahoo:check nick_cần_check ==>VD:check minhloidotnet
+Lấy avatar:avatar nick_cần_lấy ==>VD:avatar minhloidotnet
+Dịch thuật:AV hoặc VA từ_cần_dịch ==>VD:AV love hoặc VA yêu
+Kết quả xổ số:kqxs ==>VD:kqxs
+Bot kể truyện:truyencuoi ==>VD:truyencuoi
+Xem thời tiết:thoitiet tên_tỉnh (viết liền không dấu) ==>VD: thoitiet hanoi
+Xem tỷ giá ngoại tệ:nt
+Bói tình yêu:bói bạn+người ấy ==>VD:boi anh+em
+Xem giờ:mấy giờ ==>VD: mấy giờ rồi Bot
[16-12 02:33 AM] Buile: Xin chào đón tân thành viên: xinthuongnhoniemphat
BQT Chào Buile gay nhé !
[16-12 02:32 AM] Buile: Xin chào đón tân thành viên diễn đàn pghhhn.com: Hòa Thôn
[16-12 02:30 AM] TTT: Rất hân hoa chào đón tân thành viên diễn đàn pghh.hn:Quangvinh