Các Sinh hoạt của Ban Trị Sự và Đồng Đạo không trực hệ với hệ thống Giáo Hội PGHH do nhà ngước VN dàn dựng.


Chân Dung Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH trong các ngày Lễ Đạo


Tín đồ và Trị sự viên PGHH thăm viếng phần mộ Đức Ông và Đức Bà


Các Chức sắc PGHH (Thuần Túy) gặp gở trong các sinh hoạt Đạo sự


Nghĩa Trang của Bộ Đội NGUYỄN TRUNG TRỰC (PGHH)


Hằng năm các Trị sự viên thăm viếng nghĩa trang Anh hùng Tử sĩ PGHH và nơi thờ tự tại Tư gia.
Ngôi mộ của cô TT NGUYÊN GIÁC NGỘ vị Chỉ Huy của bô đội Nguyễn Trung Trực


Nghĩa Trang của Bộ Đội PGHH do Tướng LÊ QUANG VINH Chỉ huy
Nhiều trăm ngôi mộ vẫn còn duy trì trong ký ức của ngừ
ơ
i tín đồ PGHH